Kasutajate haldus

Kasutajate halduse lühijuhend #

Vaata slaididena:
Vaata järjest:

 

Kasutajate haldus #

Kõik õigused VEERA-ga töötamisel on määratud kasutaja ametikohaga. Ligipääsu võimaldamiseks administraator:

 • loob kasutajale tema nime ja meiliaadressiga kasutajakonto
 • loob ametikoha
 • seob ametikoha kasutajakontoga
 • annab ametikohale vajalikud õigused

Kasutajal võib olla üks või mitu ametikohta kas ühes või mitmes organisatsioonis.

Kasutajate, ametikohtade ja õiguste haldamise lehele pääseb organisatsiooni avalehelt vajutades nupule “Kasutajad”.

Kasutajate lisamine, muutmine ja eemaldamine #

Kasutajate nimekirjani pääsemiseks tuleb valida halduse lehelt alamleht “Halda kasutajaid “.

Kasutajate nimekirjas on kõik isikud, kes on antud organisatsiooniga seotud, nende nimed, meiliaadressid ja ametikohad. Kui ametikoht on nimekirjas tühi, siis ei ole see kasutaja järelikult ühegi ametikohaga seotud. Kui nime taga on mitu ametikohta, siis on ta seotud mitme ametiga. Ametikohtade lisamine toimub “Halda ametikohti” lehel, kasutajate nimekirjas seda ei tehta.

Pikemas nimekirjas saab kasutajat nime järgi otsida, selleks tuleb nime veeru päises (“Otsi kasutajat…“) sisestada osaline või terve nimi.

Kasutaja lisamine

Kasutaja lisamiseks tuleb vajutada kasutajate nimekirja paremal ülanurgas nuppu “+ Lisa uus kasutaja“. Seejärel tuleb sisestada kasutaja nimi ja e-posti aadress. Kui organisatsioonis on vabu ametikohti, siis saab nende hulgast uuele kasutajale ameti valida. Kui ametit kohe ei valita, siis ei ole uuel kasutajal ka mingeid õiguseid.

 • Kui antud aadressiga kasutaja on juba VEERA kasutajate hulgas, siis seotakse tema kasutajakonto antud organisatsiooniga.
 • Kui antud aadressiga kasutajat VEERA-s pole, siis luuakse talle kasutajakonto ja talle saadetakse sõnum koos lingiga parooli määramise lehele.
 • Kui antud e-posti aadressiga kasutaja oli VEERAS juba registreeritud, siis kasutaja lisamisel sisestatud nime ei arvestata, säilib varem määratud nimi.
Kasutaja andmete muutmine

Kasutajate nimekirjas pliiatsi ikoonile vajutades saab muuta kasutaja nime.

VEERA teeb kasutajatel vahet e-posti aadressi alusel. See tähendab, et sisselogimine toimub e-posti aadressiga, aga ka seda, et e-posti aadressi ei saa muuta.
Kasutaja eemaldamine

Kasutajate nimekirjas prügikasti ikoonile vajutades saab kasutaja organisatsiooni juurest eemaldada.

 • Kasutajakontot ei kustutata. Kui lisada organisatsioonile uus kasutaja sellesama e-posti aadressiga, siis seotakse sama kasutaja organisatsiooniga uuesti, mitte ei looda uut kasutajakontot.
 • Kasutaja eemaldamisel jääb tema ametikoht vabaks.

Ametikohad #

Ametikohtade seadistamiseks tuleb valida halduse lehelt alamleht “Halda ametikohti“.

Ametikohtade nimekirjas on loetletud kõik organisatsiooni juurde loodud ametikohad ning nendega seotud kasutajad. Kui kasutaja lahter on nimekirjas tühi, siis ei ole sellega ühtegi kasutajat seotud.

Ametikohta saab nimetuse järgi otsida, selleks tuleb nime veeru päises (“Otsi ametikohta…“) sisestada osaline või terve nimi.

Ametikoha lisamine

Uue ametikoha loomiseks on nimekirja paremal ülanurgas nupp “+ Lisa ametikoht“. Uuele ametikohale tuleb anda nimetus. Samas saab valida ametikohale kasutaja organisatsiooniga seotud kasutajate hulgast ja määrata ametikohale administratiivseid õiguseid.

 • Sama nimetusega ametikohti võib olla mitu (igaüks erinevate õigustega).
 • Iga ametikohaga saab olla seotud vaid üks kasutaja.

Kuna kõik õigused on seotud ametikohaga, siis omandab kasutaja ametisse määramisel kõik selle ametikoha juurde käivad õigused.

Ametikoha andmete muutmine

Ametikohtade nimekirjas pliiatsi ikoonile vajutades saab muuta ametikoha andmeid, muutmine toimub sarnaselt uue ametikoha lisamisega.

Kasutaja eemaldamiseks ametikohalt tuleb kasutajate nimekirjast valida “Kasutaja määramata”. Ametikohalt eemaldamisel kaotab senine kasutaja kõik selle ametikohaga seotud õigused.

Ametikoha kustutamine.

Ametikohtade nimekirjas prügikasti ikoonile vajutades saab ametikoha kustutada. Ametikoha kustutamisel jääb sellega seotud kasutaja ilma ametita ja kaotab selle ametiga seotud õigused.

Ligipääs ja õigused #

Ligipääs andmetele ja tegevustele on VEERA-s piiratud. Igal kasutajal on võimalik toimetada nendes piirides, mis organisatsiooni administraator tema ametikohale seadnud on. Kasutajaõigused jagunevad kaheks:

 • ligipääs andmetele e. ressurssidele
 • administratiivsed õigused

Andmetega töötamise õigused jagunevad nelja klassi:

 • vaatamisõigus
 • muutmisõigus
 • lisamisõigus
 • kustutamisõigus

Ligipääs andmetele on hierarhiline, st. kui kasutajal on näiteks õigus muuta tervet eelarvedokumenti (eelarveaastat), siis on tal sellest tulenevalt õigus muuta kõiki selle dokumendi sees olevaid eelarveid (redaktsioone) ja alaeelarveid. Finantsjuht ei pea andma eelarvespetsialistile eraldi ligipääsu igale alaeelarvele, piisab ühest õigusest eelarve tasandil. Igal hierarhiatasandil võivad kasutajal olla erinevad õigused. Nii võib kasutajal näiteks olla luba vaadata tervet eelarvet, aga muuta ainult tema käsutada olevaid alaeelarveid.

Ressursiõigused laienevad ka sama tasandi küljes olevatele andmetele. Dokumendi muutmise õigus annab loa muuta dokumendi klassifikaatoreid, alaeelarve muutmise õigus loa lisada kommentaare ja faile, jne.

Vaatamine  Muutmine  Lisamine  Kustutamine
Alaeelarve näeb alaeelarvet, kommentaare, lisatud faile tohib muuta alaeelarve nimetust, klassifikaatoreid, kontode eelvalikut tohib lisada ja muuta kirjeid, kommentaare tohib alaeelarvet kustutada
Redaktsioon (eelarve) näeb tervet redaktsiooni kõik ülaltoodu + tohib muuta redaktsiooni kõik ülaltoodu + tohib lisada alaeelarveid redaktsiooni sisse tohib tervet redaktsiooni kustutada
Dokument (eelarveaasta) näeb tervet dokumenti, klassifikaatoreid kõik ülaltoodu + tohib muuta dokumenti ja klassifikaatoreid kõik ülaltoodu + tohib lisada redaktsioone dokumendi sisse tohib tervet dokumenti kustutada
Organisatsioon näeb kõiki dokumente kõik ülaltoodu kõik ülaltoodu + tohib lisada uusi dokumente kõik ülaltoodu
Alaeelarvete käsutajatel peaks seega olema ainult tema juhitavate alaeelarvete  õigused. Muutmisõigus  annab õiguse ka alaeelarve klassifikaatoreid muuta ja kontode eelvalikut teha – enamasti ei ole see alaeelarve käsutaja pädevuses, vaid jääb finantsjuhi või eelarvespetsialisti tööks.

Summaeelarve õigused tulenevad liidetavate eelarvete õigustest: kasutaja näeb summaeelarvet või selle osa siis, kui ta näeb vastavat osa vähemalt ühest liidetavast. Näiteks: kui summaeelarve on määratud põhi- ja lisaeelarve summana, ja kasutaja näeb põhieelarves kooli alaeelarveid, siis näeb ta vastavaid alaeelarveid ka summaeelarves – hoolimata sellest, kas ta lisaeelarvet eraldi näeb või mitte.

Kui kasutaja ise lisab uue ressursi, siis omandab ta automaatselt kõik õigused sellele. Näiteks, kui kasutaja lisab eelarvesse uue alaeelarve, omandab ta selle vaatamise, muutmise, lisamise ja kustutamise õigused.

Muutmise, lisamise ja kustutamise õigusega kaasneb automaatselt vaatamisõigus, seda ei ole vaja eraldi lisada.

Administratiivsed õigused lubavad teostada administratiivseid toiminguid, andmata otsest ligipääsu andmetele.

Kasutajaõiguste muutmise õigus annab de facto õiguse ligipääsuks kõigile andmetele!

Suggest Edit